Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w procesie budowlanym

mini bhp budowaCena kursu (w złotych): 250

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 16

Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest  przeznaczone jest dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami takich jak (kierownik budowy, właściciel firmy wykonawczej, majster, mistrz, brygadzista itd.).

 

Uwaga!

Jest to szkolenie specjalistyczne przeznaczone w szczególności dla osób biorących udział w procesie budowlanym: nadzoru technicznego inwestora i generalnego wykonawcy oraz  właścicieli firm wykonawczych wykonujących roboty budowlane.

Pierwsze szkolenie należy odbyć do 6 miesięcy od zatrudnienia. Kolejne szkolenie należy odbyć przed upływem 5 lat od szkolenia okresowego.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy,
 • Wymagania bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych,
 • Wymagania dla maszyn, urządzeń i narzędzi ręcznych - ocena zgodności,
 • Rusztowania budowlane - wymagania,
 • Roboty szczególnie niebezpieczne występujące w budownictwie,
 • Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne stosowane w procesach budowlanych,
 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie,
 • Zagospodarowanie placu budowy,
 • Analiza i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w budownictwie,
 • Wypadki przy pracy - postępowanie powypadkowe,
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowanie planu bioz,
 • Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
 • Ergonomia i psychologia pracy,
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp pracownikó budowlanych,
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (wymagania oraz dobór środków ochronnych),
 • Organizacja pomocy przedmedycznej na budowie,
 • Ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Szkolenie dla grup zorganizowanych minimum 25 osób.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.