Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie robotniczeCena kursu (w złotych): 50

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 8

Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

Pierwsze szkolenie należy odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne szkolenie należy odbyć nie rzadziej niż raz na  3 lata.

Na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników w szkolenie powinno się odbyć, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie instruktażu.

Program szkolenia:

Jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

UWAGA!

Szkolenie dla grupy minimum 25 osób.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.