Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

mini bhp biuroCena kursu (w złotych): 50

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 8

Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych , których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia:

Jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

UWAGA!

Szkolenie dla grupy minimum 25 osób.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.