Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

mini ryzykoCena kursu (w złotych): 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 16

Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla osób oceniających ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy.

Program kursu:

  • Regulacje prawne w zakresie oceny ryzyka.
  • Metody stosowane w ocenie ryzyka zawodowego.
  • Zasady i sposoby identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy.
  • Szacowanie ryzyka.
  • Wyznaczanie ryzyka dopuszczalnego.
  • Sposoby redukcji i dokumentowanie ryzyka.
  • Ocena ryzyka dla wybranego stanowiska.
  • Dyskusja i konsultacje.

Szkolenie odbędzie się po utworzeniu minimalnej grupy (15 osób). O zawiązaniu się grupy szkoleniowej uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.