Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Bezpłatne konsultacje BHP

 ekspert bhpKonsultacje bezpłatne udzielane są Przedsiębiorcą działającym w sektorze MŚP przez certyfikowanego eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy działającego w sieci ekspertów przy Centralnym Instytucie ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie


ekspert bhp2Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

ekspert bhp3Podstawowym zaś celem działalności Sieci Ekspertów  ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę ekspertów  z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy. Poprawa bezpieczeństwa pracy, w tym i warunków wykonywania pracy jest niezbędnym warunkiem poprawy wydajności pracy oraz  jakości oferowanych usług i produktów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.