Bezpłatne konsultacje BHP

Konsultacje bezpłatne udzielane są Przedsiębiorcą działającym w sektorze MŚP przez certyfikowanego eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy działającego w sieci ekspertów przy Centralnym Instytucie ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Podstawowym zaś celem działalności Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę ekspertów z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy. Poprawa bezpieczeństwa pracy, w tym i warunków wykonywania pracy jest niezbędnym warunkiem poprawy wydajności pracy oraz jakości oferowanych usług i produktów.

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA s.c.

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia