Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Stosunek pracy - seminarium

mini stosunek pracyCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówione aktualne regulacje ustawowe dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników wynikających ze stosunku pracy.

dowiedz się więcej

Czas pracy - seminarium

mini czas pracyCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówienie aktualne regulacje ustawowe dotyczące norm i wymiaru czasu pracy oraz zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy.

dowiedz się więcej

Wynagrodzenie za pracę - seminarium

mini wynagrodzenieCena kursu (w złotych): 150

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 5

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną  przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące problematyki wynagrodzeń pracowniczych wynikającej ze stosunku pracy, składników wynagrodzenia, obowiązku naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia.

dowiedz się więcej

Urlopy pracownicze - semiarium

mini urlopyCena kursu (w złotych): 150

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 5

Miejsce: Szczecin

Na seminarium zostaną przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące wymiaru urlopu, prawa do urlopu oraz okoliczności podziału, przesuwania i przerywania urlopu.

dowiedz się więcej

Prawo pracy w ujęciu ogólnym

mini prawo pracy ogCena kursu (w złotych): 300

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 8

Miejsce: Hotel Novotel Szczecin

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób zajmujących się problematyką kadrową w firmie jak i zamierzającą  zajmować się ta problematyką w przyszłości. Podczas szkolenia zostaną poruszone wszystkie trudne w praktycznym zastosowaniu zawiłości prawne w zakresie prawa pracy.

dowiedz się więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.