Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Kontakt psychologiczny w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie

mini mobbingCena kursu (w złotych): 250

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 8

Miejsce : Szczecin, Warszawa, Wrocław, Poznań

Seminarium przeznaczone dla pracodawców, osób zarządzających zakładem pracy, osób kierujących pracownikami, osób zajmujących się sprawami kadrowymi i pracowników.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

wozek silnikCena kursu (w złotych): 450

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 59

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs odbywa się na terenie zakładu pracy oraz na wózkach zleceniodawcy.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)

paleciakCena kursu (w złotych): 200

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 13

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan-butan

wozekCena kursu (w złotych): 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 67

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan - butan.

dowiedz się więcej

Kurs obsługi podestów ruchomych

podest ruchomyCena kursu (w złotych): od 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 32

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych umożliwia uczestnikom kursu na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zasadami obsługi samojezdnych podestów ruchomych wszystkich typów. Uczestnicy kursu po  zdaniu egzaminu  przed komisją wyznaczona przez UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych.

dowiedz się więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.