Kursy i Szkolenia

Szkolenia z Prawa Pracy

Warsztaty z prawa pracy - zajęcia dedykowane

 • Cena: 400zł
 • Czas trwania: 20h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadr oraz kadry kierowniczą różnych szczebli zarządzania zakładu pracy do prawidłowego stosowania obowiązujących regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych treningów dostosowanych do specyfiki zakładu pracy z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów i procedur funkcjonujących w zakładzie pracy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy - seminarium

 • Cena: od 180zł
 • Czas trwania: 6h
 • Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostanie omówione aktualne orzecznictwo z zakresu prawa pracy.

Stosunek pracy - seminarium

 • Cena: 180zł
 • Czas trwania: 6h
 • Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówione aktualne regulacje ustawowe dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników wynikających ze stosunku pracy.

Czas pracy - seminarium

 • Cena: od 180zł
 • Czas trwania: 6h
 • Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówienie aktualne regulacje ustawowe dotyczące norm i wymiaru czasu pracy oraz zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Wynagrodzenie za pracę - seminarium

 • Cena: 150zł
 • Czas trwania: 5h
 • Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną  przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące problematyki wynagrodzeń pracowniczych wynikającej ze stosunku pracy, składników wynagrodzenia, obowiązku naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia.

Urlopy pracownicze - semiarium

 • Cena: 150zł
 • Czas trwania: 5h
 • Miejsce: Szczecin

Na seminarium zostaną przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące wymiaru urlopu, prawa do urlopu oraz okoliczności podziału, przesuwania i przerywania urlopu.

Prawo pracy w ujęciu ogólnym

 • Cena: 300zł
 • Czas trwania: 8h
 • Miejsce: Hotel Novotel Szczecin

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób zajmujących się problematyką kadrową w firmie jak i zamierzającą  zajmować się ta problematyką w przyszłości. Podczas szkolenia zostaną poruszone wszystkie trudne w praktycznym zastosowaniu zawiłości prawne w zakresie prawa pracy.

Kontakt psychologiczny w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja, molestowanie

 • Cena: 250zł
 • Czas trwania: 8h
 • Miejsce: Szczecin, Warszawa, Wrocław, Poznań

Seminarium przeznaczone dla pracodawców, osób zarządzających zakładem pracy, osób kierujących pracownikami, osób zajmujących się sprawami kadrowymi i pracowników.

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 • Cena: 180zł
 • Czas trwania: 6h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia instruktaży na stanowiskach pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 • Cena: 500zł
 • Czas trwania: 16h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla osób oceniających ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

 • Cena: 50zł
 • Czas trwania: 8h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych , których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • Cena: 50zł
 • Czas trwania: 8h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w procesie budowlanym

 • Cena: 250zł
 • Czas trwania: 16h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest  przeznaczone jest dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami takich jak (kierownik budowy, właściciel firmy wykonawczej, majster, mistrz, brygadzista itd.).

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 • Cena: 200zł
 • Czas trwania: 16h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz wszystkich innych osób kierujących pracownikami ( kierownika,  mistrza, majstra, brygadzisty itd.) .

Seminarium w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

 • Cena: 100zł
 • Czas trwania: 6h
 • Miejsce: Szczecin

Szkolenie jest przeznaczone dla osób działających w zakładzie w systemie udzielania pierwszej  pomocy oraz wyznaczonych do obsługi apteczek medycznych.

Seminarium w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ewakuacji pracowników w razie pożaru

 • Cena: 20zł
 • Czas trwania: 6h
 • Miejsce: Szczecin

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w razie wypadku.

Kursy Zawodowe

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

 • Cena: 200zł
 • Czas trwania: 10h
 • Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do obsługi pilarek mechanicznych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie (nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych oraz w lasach państwowych)

Kurs obsługi podestów ruchomych​

 • Cena: od 500zł
 • Czas trwania: 32h
 • Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych umożliwia uczestnikom kursu na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zasadami obsługi samojezdnych podestów ruchomych wszystkich typów. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed komisją wyznaczona przez UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan-butan​

 • Cena: 500zł
 • Czas trwania: 67h
 • Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan – butan.

Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)​

 • Cena: 200zł
 • Czas trwania: 13h
 • Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym​

 • Cena: 450zł
 • Czas trwania: 59h
 • Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs odbywa się na terenie zakładu pracy oraz na wózkach zleceniodawcy.

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA S.C.

 • ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin
 • NIP 852-23-76-582

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia