Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

pilarkaCena kursu (w złotych): 200

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 10

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do obsługi pilarek mechanicznych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie (nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych oraz w lasach państwowych)

dowiedz się więcej

Kurs obsługi podestów ruchomych

podest ruchomyCena kursu (w złotych): od 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 32

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych umożliwia uczestnikom kursu na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zasadami obsługi samojezdnych podestów ruchomych wszystkich typów. Uczestnicy kursu po  zdaniu egzaminu  przed komisją wyznaczona przez UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan-butan

wozekCena kursu (w złotych): 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 67

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan - butan.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)

paleciakCena kursu (w złotych): 200

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 13

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

wozek silnikCena kursu (w złotych): 450

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 59

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs odbywa się na terenie zakładu pracy oraz na wózkach zleceniodawcy.

dowiedz się więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.