Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Kurs obsługi pilarek mechanicznych

pilarkaCena kursu (w złotych): 200

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 10

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do obsługi pilarek mechanicznych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie (nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych oraz w lasach państwowych)

Kurs swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

  • budowa stosowanych w praktyce pilarek mechanicznych
  • obsługa i konserwacja
  • przepisy bhp ( instrukcja obsługi, przyczyny wypadków, wypadki powodowane uszkodzeniami zespołów pilarki, inne czynniki)
  • zajęcia praktyczne
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.