Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Kurs obsługi podestów ruchomych

podest ruchomyCena kursu (w złotych): od 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 32

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych umożliwia uczestnikom kursu na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zasadami obsługi samojezdnych podestów ruchomych wszystkich typów. Uczestnicy kursu po  zdaniu egzaminu  przed komisją wyznaczona przez UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych.

Program szkolenia obejmuje nw. zagadnienia:

  • przepisy dozorowe UTB,
  • charakterystyka ogólna i podział podestów,
  • stateczność podestów – obciążenia działające na podest,
  • wytrzymałość podestów – urządzenia zabezpieczające,
  • podwozia i mechanizmy napędowe,
  • platforma robocza i urządzenia sterownicze,
  • przygotowanie podestu do pracy – czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu,
  • przepisy bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • zajęcia praktyczne- nabycie umiejętności obsługi podestu ruchomego przejezdnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.