Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan-butan

wozekCena kursu (w złotych): 500

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 67

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem propan - butan.

Program kursu:

Jest zgodny z programem nr 229/IV/2008 oraz programem 238/IV/2008  wydanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • Budowa wózka,
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • Wiadomości z zakresu BHP,
 • Praktyczna nauka jazdy,
 • Wiadomości o dozorze technicznym,
 • Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymiana butli,
 • Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli,
 • Wymiana butli pod nadzorem instruktora i samodzielna.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.