Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)

paleciakCena kursu (w złotych): 200

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 13

Miejsce: Na terenie zakładu pracy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas eksploatacji wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

Program kursu:
Jest zgodny z programem nr 229/IV/2008 wydanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych unoszących,
  • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed, po i w trakcie pracy wózkami,
  • Czynności związane z wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych gazem,
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  • Wiadomości z zakresu BHP,
  • Praktyczna nauka jazdy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.