Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Prawo pracy

Audyty prawne (ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy w oparciu o obowiązujący stan prawny), Stały nadzór nad przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładzie pracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.