Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Prawo pracy

Audyty prawne (ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy w oparciu o obowiązujący stan prawny), Stały nadzór nad przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładzie pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Wykonywanie obowiązków inspektora BHP w zakładach pracy (zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 109, poz.704, ze zmianami z dnia 2 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 246, poz. 2468),
  • Audyty w zakresie BHP (wykonywanie kompleksowych, problemowych i wycinkowych audytów w zakresie bhp),
  • Wykonywanie rocznych analiz warunków pracy oraz wypadków przy pracy,
  • Prowadzenie postępowań powypadkowych ( sporządzenie dokumentacji wypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy oraz przygotowanie wniosków profilaktycznych).

Ochrona przeciwpożarowa

  • Audyty w zakresie ppoż. ( wykonywanie audytów przeciwpożarowych w zakładach pracy pod katem spełnienia obowiązujących przepisów, wskazanie nieprawidłowości, zagrożeń oraz środków profilaktycznych zmierzających do ich likwidacji),
  • Wykonywanie obowiązków pracownika ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.