Nadzór

Nadzór w zakresie Prawa Pracy

  • Audyty prawne (ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy w oparciu o obowiązujący stan prawny),
  • Stały nadzór nad przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładzie pracy.​

Nadzór w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  • Wykonywanie obowiązków inspektora BHP w zakładach pracy (zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 109, poz.704, ze zmianami z dnia 2 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 246, poz. 2468),
  • Audyty w zakresie BHP (wykonywanie kompleksowych, problemowych i wycinkowych audytów w zakresie bhp),
  • Wykonywanie rocznych analiz warunków pracy oraz wypadków przy pracy,
  • Prowadzenie postępowań powypadkowych ( sporządzenie dokumentacji wypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy oraz przygotowanie wniosków profilaktycznych).

Nadzór w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej

  • Audyty w zakresie ppoż. ( wykonywanie audytów przeciwpożarowych w zakładach pracy pod katem spełnienia obowiązujących przepisów, wskazanie nieprawidłowości, zagrożeń oraz środków profilaktycznych zmierzających do ich likwidacji),
  • Wykonywanie obowiązków pracownika ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA S.C.

  • ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin
  • NIP 852-23-76-582

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia