Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Warsztaty z prawa pracy - zajęcia dedykowane

mini warsztaty prawa pracyCena kursu (w złotych): 400

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 20

Miejsce: Szczecin

Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadr oraz kadry kierowniczą różnych szczebli zarządzania zakładu pracy do prawidłowego stosowania obowiązujących regulacji prawnych z zakresu prawa pracy. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych treningów dostosowanych do specyfiki zakładu pracy z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów i procedur funkcjonujących w zakładzie pracy.

dowiedz się więcej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy - seminarium

mini orzecznictwoCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostanie omówione aktualne orzecznictwo z zakresu prawa pracy.

dowiedz się więcej

Stosunek pracy - seminarium

mini stosunek pracyCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówione aktualne regulacje ustawowe dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników wynikających ze stosunku pracy.

dowiedz się więcej

Czas pracy - seminarium

mini czas pracyCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówienie aktualne regulacje ustawowe dotyczące norm i wymiaru czasu pracy oraz zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy.

dowiedz się więcej

Wynagrodzenie za pracę - seminarium

mini wynagrodzenieCena kursu (w złotych): 150

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 5

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną  przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące problematyki wynagrodzeń pracowniczych wynikającej ze stosunku pracy, składników wynagrodzenia, obowiązku naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia.

dowiedz się więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.