Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Wynagrodzenie za pracę - seminarium

mini wynagrodzenieCena kursu (w złotych): 150

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 5

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną  przedstawione aktualne regulacje prawne dotyczące problematyki wynagrodzeń pracowniczych wynikającej ze stosunku pracy, składników wynagrodzenia, obowiązku naliczenia oraz wypłaty wynagrodzenia.

Program seminarium:

  • Równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu.
  • Zmiany w treści umowy o pracę.
  • Szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę.
  • Podróże służbowe.
  • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  • Wynagrodzenie za gotowość do pracy. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy (odprawy, odszkodowania).

Szkolenie odbędzie się po utworzeniu minimalnej grupy (15 osób).

O zawiązaniu się grupy szkoleniowej uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.