Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Czas pracy - seminarium

mini czas pracyCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówienie aktualne regulacje ustawowe dotyczące norm i wymiaru czasu pracy oraz zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Program seminarium:

  • Definicja - normy i wymiar czasu pracy.
  • Dobowa i tygodniowa norma pracy.
  • Czas odpoczynku.
  • Opracowywanie harmonogramów czasu pracy z zachowaniem 5-dniowego tygodnia pracy.
  • Praca w systemie równoważnych norm czasu pracy, praca w ruchu ciągłym, zadaniowy czas pracy. Praca w niedzielę i święta oraz w porze nocnej.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Czas pracy kierowców.
  • Praktyka organów nadzoru na tle orzecznictwa dotyczącego czasu pracy.

Szkolenie odbędzie się po utworzeniu minimalnej grupy (15 osób).

O zawiązaniu się grupy szkoleniowej uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.