Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Stosunek pracy - seminarium

mini stosunek pracyCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostaną omówione aktualne regulacje ustawowe dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników wynikających ze stosunku pracy.

Program seminarium:

  • Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę, stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę).
  • Świadczenie pracy w ramach umów cywilnych (umowa o dzieło, zlecenie).
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jednej ze stron.
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (art. 52, art. 53, art. 55.).
  • Świadectwo pracy.

Szkolenie odbędzie się po utworzeniu minimalnej grupy (15 osób).

O zawiązaniu się grupy szkoleniowej uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.