Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy - seminarium

mini orzecznictwoCena kursu (w złotych): 180

Czas trwania (w godzinach lekcyjnych): 6

Miejsce: Szczecin

Podczas seminarium zostanie omówione aktualne orzecznictwo z zakresu prawa pracy.

 

Program seminarium obejmuje m.in.:

Orzeczenia w zakresie:

  • czasu pracy,
  • wynagrodzeń,
  • rozwiązywania umów o pracę,
  • urlopów wypoczynkowych.

Szkolenie odbędzie się po utworzeniu minimalnej grupy (15 osób).

O zawiązaniu się grupy szkoleniowej uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.