Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Prawo pracy

  • Konsultacje prawne w zakresie prawa pracy (usługa polega na  konsultowaniu wprowadzanych przed przedsiębiorców wewnątrzzakładowych rozwiązań prawnych w problematyce prawa pracy. Atrakcyjność usługi jest ukierunkowana na eliminowanie  często popełnianych błędów związanych z wprowadzaniem rozwiązań niedostosowanych do potrzeb zakładu pracy oraz generowaniem niepotrzebnych kosztów),

  • Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy (opracowywanie regulaminów pracy i  wynagradzania, regulaminów organizacyjnych oraz innej , obowiązującej dokumentacji zakładowej ),

  • Ekspertyzy prawne (przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych w zakresie prawa pracy w sytuacji pojawienia się problemu trudnorozwiązywalnego),

  • Audyty prawne (ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie pracy w oparciu o obowiązujący stan prawny).
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Armada S.C.