Armada

Centrum Doradztwa i Kształcenia

Bezpłatne konsultacje BHP

Wychodząc naprzeciw obowiązkom Pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzebom pracowników, firma ARMADA zaprasza przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

dowiedz się więcej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poniższy dokument zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

2. Usługodawcą jest Centrum Doradztwa i Kształcenia „ARMADA” S.C., z siedzibą przy ul. Druckiego-Lubeckiego 1A w Szczecinie.

3. Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną, opracowany  został na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest dostępny na stronie www.armada-doradztwo.pl.

4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. Przedmiotem regulaminu jest wysyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej w postaci newslettera, zawierający oferty szkoleniowe i inne treści mające charakter informacji handlowej.

6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.

8. Wysłanie przez Usługobiorcę informacji zwrotnej o treści „TAK” na adres Usługodawcy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

9. Użytkownik przed wysłaniem informacji, o której mowa w punkcie 8 powinien  zapoznać się z Regulaminem.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Centrum Doradztwa i Kształcenia „ARMADA” S.C. podanego przez niego konta e-mail do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:

- wysyłania ofert szkoleniowych i innych treści mających charakter informacji handlowej na konto Usługobiorcy.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
 2. przeglądarkę obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą,
 3. przeglądarkę obsługującą javascript z włączoną ich obsługą,
 4. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.

2. Wysłanie przez Usługobiorcę informacji zwrotnej o treści TAK  do Usługodawcy jest jednoznaczne:

 1. z akceptacją Regulaminu.
 2. zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 3. zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy.

3. Odpowiedzialność:

Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane.

Usługobiorca nie może przekazywać treści o charakterze bezprawnym.  

4. Poszczególne usługi świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.

5. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie informował w wysłanej informacji, na swojej stronie internetowej www.armada-doradztwo.pl oraz w siedzibie firmy na ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, w Szczecinie.

7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. warunkiem niezbędnym do otrzymywania informacji handlowej przez Usługobiorcę jest wysłanie informacji zwrotnej o treści „TAK” na adres mailowy Usługodawcy.
 2. Usługobiorcy korzystający z ofert handlowych otrzymywanych od Usługodawcy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez niego swoich danych osobowych.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji.
 2. reklamacji podlega przedmiot regulaminu.
 3. reklamację należy w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Usługodawca ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji.

9. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną:

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Regulamin obowiązuje od 02.01.2009r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Armada S.C.