Regulamin

Regulamin

§1 Informacje Ogólne

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin obowiązuje od 02.01.2009r.

Dane Firmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA s.c.

Dane Kontaktowe

Biuro

Doradztwo

Szkolenia